سوالات متداول

هر سوالی که ایجاد بد گمانی کند و یا اعتماد به نفس کاذب به وجود بیاورد ما پاسخگو نیستیم  ۱) آیا تعبیر خواب کاربران سایت، از روی قرآن و یا کتاب تعبیری انجام می شود؟ خیر از علم استاد می باشد ۲)تعبیری که میشه تاچه مدت زمانی اتفاق می افتد؟:به نماز اول وقت شما بستگی دارد....