کار

سلام من سال ۹۳ با ذکر کار با دوتاچله کار پیدا کردم. خدا از استاد راضی باشن و از علی آقا هم همینطور. خیلی خوشحالم سایت باز شده، سرچ میکردم میدیدم بسته شده دلم میگرفت.خداروشکر...