با سلام و احترام
وقتتون بخير
با ذكر ازدواج كه استاد دادن بعد إز هرچله خواستگاري داشتم، كه با راهنمايي إز قران توسط استاد و تعبير خواب هايي كه در ان مدت مي ديم، جواب مي دادم؛ و اما چنين ماهي اسا الحمدالله كما هو اهله همسري خيلي خوب نصيبم شده.