سلام سال ۹۳ با بطلان سحر و دوتا چهل به دستور استاد یه ازدواج خوب و عالی داشتم خدایا شکرت