سوال شاگرد:
سلام
استاد علت توصیه و اصرار شما برای قرائت ۵۰ آیه قرآن در روز چیست؟

پاسخ استاد:
فرزندم علی آقا سلام
اولا توصیه امام معصوم است و حتما بارمعنوی بالایی دارد
ثانیا در توضیح اهمیت این موضوع میتوان چنین گفت که چون قرآن با دیگر کتاب ها کاملا متفاوت است ،یعنی اگر دیگر کتاب ها غذای روح است ،قرآن روح همه ی غذاهای جسمی و روحیست و به همین دلیل یک موجود زنده است.میفهمد،سخن میگوید،درباره ی گذشته و حال و آینده نظر میدهد،پیشنهاد میکند،فرمان میدهد و دوراندیشانه پیش بینی میکند ،میترساند،امید میدهد،آرامش میدهد،اضطراب میبرد ،دقیقا کاری که یک متخصص برجسته در همه ی زمینه ها انجام میدهد
یک همنشین و یک همراه قابل اعتمادست،بطوریکه با خواندن ۵۰ آیه در روز نیرویی در انسان ایجاد میکند که تا ۲۴ ساعت آینده برای انسان انرژی بخش است و هیچ قدرت و انرژی دیگری چنین پتانسیلی را از خود نشان نمیدهد،پس روزی ۵۰ آیه خواندن فراموش نشود.والسلام