سلام به همه دوستان عزيز و مسئولين سايت
استاد ذكري گفته بودند بعد هر نماز ۱۴ بار … بنده هم شروع به گفتن اين ذكر كردم. البته با نمازهاي اول وقت و يه ختم قران ۷ روزه هم نذر امام زمان كردم و شروع كردم به خوندن . دقيقا امروز ۲۵ روز بود كه ختم رو شروع كرده بودم كه حاجتم روا شد. چند روز پيش تماسي شد و چند بار ديدار و … وامروز حل شد. خداي بزرگ رو شكر مي كنم. امام زمانم ممنون كه وسيله شدي و شفاعت كردي.
براي استاد عزيز هم دعا مي كنم. استاد گرامي خدا بهتون سلامتي و طول عمر بده. براي علي آقا و بقيه مسئولين سايت هم همينطور.دوستان مطمئنم يكي از بزرگترين دلايلش دعاهاي شما بود. يك سال بود خيلي شرايط بدي داشتيم. چند ماه آخر واقعا سخت گذشت. به قدري داغون بودم كه نمي تونم وصف كنم. هر روز توهين و تحقير و عذاب و خستگي جسمي و روحي و تنهايي و غربت… همه اش منتظر بودم اتفاقي بيوفته بعد اينهمه دعا ولي نمي شد و خيلي سخت بود اما من يقين داشتم كه يه روز تموم مي شه و مي دونستم يه تاريخ و يه ساعتي داره. اما نمي دونستم كي و نمي تونستم فشارهايي رو كه همسرم مي كشيد ببينم. يه روز به خودم گفتم ول كن اين حاجت و دنيا و غم و شاديشو. فقط بچسب به خدا. فقط خدا رو ببين و هيچ. خودش داره مي بينه غصه هامو پس من اگه برا خدا خالص باشم خدا نمي ذاره عذاب بكشم. فرداي همون روز بهمون زنگ زدن.
دوستان نمي دونيد چقدر دلم مي خواد شماها هم بياييد اينجا بنويسيد كه حاجت روا شدين. مطمئن باشيد شماهم حاجت روا مي شين منتظر اون ساعتش بمونين. فقط يه چيزي يادتون نره مثل اون گداهاي سمجي باشين كه كت طرف و مي گيرن و تا سر خيابون ولش نمي كنن. اونجوري گدايي كنين از خدا كه اين گدايي بزرگترين عزته. براي مواردي كه مي شه تلاش كرد هم سستي نكنيد. خدايا همه جوونهاي مملكتمو شاد كن. همه اونهايي كه اين سايت ميان رو حاجت روا كن. آمين يا رب العالمين.

پیام های کاربرانی که حاجت روا شده و تجربه ی خود را با سایر کاربران درسایت قبلی به اشتراک گزاشته بودند.