سلام.من ازخدای خوبم استاد مهربون و علی آقا که وقتشونو واسمون گذاشتن خیلی ممنونم
من برای خواهرم ذکرخونه گرفتم بااینکه واقعاامیدی به خونه گرفتنش اونم به این زودی نداشتیم ولی درکمال ناباوری هنوزیکماه نگذشته بودکه خونشونوگرفتن فقط به یاری خداواین سایت خوب…امبدوارم من وهمه این دوستانی که اینجااومدن حاجتشونوهرچه سریعتربگیرن..درپناه حق

پیام های کاربرانی که حاجت روا شده و تجربه ی خود را با سایر کاربران درسایت قبلی به اشتراک گزاشته بودند.