دوستان عزیز من باهمسردلخواهم شعبان امسال ازدواج کردم
ومن باامید به خدا و خواندن نمازشب (۲رکعت شفع و۱رکعت وتر) به اجابت دلخواهم رسیدم.
ممنونم از استاد وزحمت کشان این سایت

پیام های کاربرانی که حاجت روا شده و تجربه ی خود را با سایر کاربران درسایت قبلی به اشتراک گزاشته بودند.