شیطان پلید و خبیث به هر جا وارد شود، آنجا را نیز آلوده می‌کند. پایش که به هر خانه‌ای باز شود، آنجا را کثیف و متعفن می‌نماید. در هر منزلی که اتراق کند، بیکار نمی‌نشیند. مشغول یارگیری می‌شود تا در جهنم تنها نباشد. با هزار دوز و کلک، طرح دوستی ریخته، در پیِ فریب اهل خانه بر آمده و اگر خدا به دادشان نرسد بیچاره می شوند. دلش می‌خواهد تمام ساکنان خانه را به گناه بکشاند. شیطان رجیم، موجود پست و تاریکی است، که همخانه هرکس شود، نحسی و تاریکی‌اش همنشینانش را هم فراگرفته و باعث کوردلی آنان خواهد  شد. قرین هر کس شود، یاد و ذکر خدا را فراموش می‌کند، از خوبی‌ها و اعمال صالح جدا شده و در لجنزار گناه، معصیت و طغیان فرو خواهد رفت.
ابلیس ملعون، با تعفنی که دارد، به هر سرایی که پا بگذارد، مانع استشمام شمیم بهشت الهی می‌شود.

آلودگی‌اش باعث می‌شود ملائکه و فرشتگان الهی به آن خانه وارد نشده و در نتیجه جولانگاه عفریت‌ها شود. خانه‌ای هم که اینچنین شود، دیگر ساکنانش بوی خوشبختی و سعادت، آرامش و برکت و نور و بصیرت را به خود نخواهد دید.
حال که اینگونه است باید دست پیش گرفت و مانع ورود این دیو به خانه و کاشانه خود شد. باید دست به کاری زد تا آن ملعون به منزل و مأوای ما نزدیک هم نشود. باید حصاری محکم دور خود وخانواده خود کشید و راه آن ملعون را سد نمود. راه این کار را نیز دروازه شهر علم امام علی علیه‌السلام بیان نموده و فرمود:

 

اَلبَیتُ الَّذی یُقرَآُ فیهِ القُرآنُ وَ یُذکَرُ اللهُ  عَزَّ وَ جَلَّ  فیهِ تَکثُرُ بَرَکَتُهُ وَ تَحضُرُهُ المَلائِکةُ وَ تَهجُرُهُ الشَّیاطینُ

خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود و خدا را به یاد آرند،

برکتش فزونی یابد و فرشتگان به آن خانه درآیند و شیاطین از آن دوری جویند. [۱]

قرآن مجید که بالاترین ذکر است، نوری است که بر هرجا بتابد ظلمت و تاریکی را از بین می‌برد. شیطان روسیاه نیز که از نور فراری است دیگر پا به آنجا نخواهد گذاشت. در مقابل، ملائکه خدا که صدای قرآن را دوست دارند و به ذکر و یاد خدا عشق می‌ورزند، آن منزل را مسکن و مأوای خود نموده و به آن وارد می‌شوند. خانه‌ای که رنگ و بوی قرآن بگیرد، برکتش هم بسیار می‌شود. کمِ آن خانه هم، زیاد است. چه بسیار خانه‌های محقر وکوچکی که با یاد خدا و ذکر قرآن، چنان صفا، آرامش، معنویت و آسایشی گرفته‌اند که کاخ‌های مجلل چنین چیزی را به خود ندیده‌اند.

حال هر که می‌خواهد، برکت محل کار و یا خانه‌اش فزونی یابد، ملاکه خدا منزلش را قابل بدانند و به آنجا نازل شوند و شیطان رجیم نیز از مسکن و مأوایش دوری جوید، راهش قرآن است. هر که می‌خواهد خود وخانواده‌اش از وسوسه‌های شیطان در امان باشد، به حصار محکم قرآن مجید پناه برده و تلاوت این کتاب آسمانی را که نقطه شروع تمسک به قرآن است را برنامه روزانه خود نماید. هر چه بیشتر قرآن خوانده شود و فرهنگ قرآن در خانه بیشتر حاکم و استمرار داشته باشد، این برکات نیز، طبعا بیشتر خواهد بود.

پی نوشت:
[۱] اصول کافی ۲/۶۱۰