سلام من از فبل از ماه رمضان به امر حاج اقا شروع به چله نماز اول وقت و صلوات و استغفار گرفتم و بعد از چله انقدر شيرينى و لذت درونى ان را چشيدم كه الحمدلله تا به امروز نماز اول وقت را ادامه دادم.انقدر اين امر بركات داشت كه حقير موفق به نماز شب هم شدم چيزى كه برايم ارزو بود. خوابم بسيار زياد بود اضطراب داشتم به حول و قوه الهى همه انها برطرف شد متاسفانه گاهى اوقات غيبت مى كردم از ترس از دست دادن نماز شبم انرا ترك كردم. باورتان نمى شود حل مشكلاتى كه هشت سال در زندگيم ديگر به محال تبديل شده بود كم كم مرتفع شد. حاج اقا ممنونم ان شاء الله خداوند شما را به مقامات عاليه برساند و از بليات حفظ كند. ان شاء الله حقير موفق به ادامه مراقبتم بشوم.