سلام به همه دوستان عزیزم
من واقعا هر روز دارم به حقانیت ذکرهای استاد بیشتر پی میبرم. دو روز قبل وسطای چله کاریابیم بود که در کمال ناباوری باهام تماس گرفتن و گفتن آزمون استخدامی ای که پارسال تو مرحله اول قبول شده بودم و تو مصاحبه رد شده بودم، پذیرفته نهایی شدم!اصلا باورم نمیشد و اولین چیزی که به ذهنم اومد این بود که چند روز دیگه چلم تموم میشه و بیشتر از خبر قبولیم از این موضوع خوشحال بودم. این در حالیه که استاد بهم گفته بودن بزودی استخدام میشم و این بزودی گفتن ایشون به یک ماه هم نکشیدخیلی خوشحالم که بار دیگه به این اطمینان قلبی رسیدم.این اولین چله من بود که بدون مشکل داشت پیش میرفت چون من از چند ماه قبل ذکر کار گرفته بودم و به خاطر سحر و صلوات استغفار هیچ کدوم چله هام کامل نشده بود و استاد بهم گفته بودن اگر بتونم یک چله رو با موفقیت تموم کنم تاثیر زیادی تو حاجترواییم خواهد داشت.
دوستای خوبم که هر روز میاین این قسمت سایت که با دیدن حاجت روایی بقیه امیدوار بشین شک نکنید یک روز نوبت خودتون خواهد شد که حاجت رواییتون رو این جا بذارین.
فقط صبر کنید،امیدوار باشین،توکل کنید و به نماز اول وقتتون توجه کنید.مطمئن باشید دیر یا زود نتیجش رو خواهید دید.