سلام…

هیچ وقت فکر نمی کردم با نماز اول وقت اینقد گره های زندگیم باز شود… صادقانه بگویم که قبل از آشنایی با این سایت نمیدانستم نماز اول وقت انقدر گره گشا است و ثوابش زیاد است…
استاد بهم گفتن امسال موفقیت علمی دارم که همین طور هم شد… و گفتند از یک پشتیبانی بهره مند میشوم…
واقعا از یک پشتیبانی بهره مند شدم که کمتر کسی شامل این لطف پروردگار میشود.. اجازه گفتنش را ندارم …
خدایا شکرت…
استاد مهربان براتون بهترین ها رو آرزومندم و هم چنین آرزومند آرزوهای قلب پاک همه شیعیان خصوصا کاربران عزیز این سایت هستم…!