روایت سیدالشهداء علیه السلام درباره ی آثار نماز شب

نماز شب بخوان، داداش جون!

يك صلوات بفرستيد تا من اين روايت را برايتان بخوانم. اين روايت از ابو حمزه ثمالي است كه از اصحاب خاص اباعبدالله علیه السلام است.

نماز شب بخوان! که حضرت فرمود: با نماز شب خواندن هم صورتت نيكو مي شود، هم خُلقت نيكو مي شود، هم بوي خوب پيدا مي كني، هم رزقت زياد مي شود، هم دُيُون و قرض هاي شما ادا مي شود، هم غصه هاي شما برطرف مي شود، هم چشم شما باز مي شود و جلا پيدا مي كند. اينها همه نتيجه نماز شب خواندن است.

باز دوباره مي فرمايد: « عليكم بصلاة الليل فانها سنة نبيكم صلّي الله عليه وآله وسلّم».برشما باد به خواندن نماز شب که همانا سنت پیامبر شماست.

در روایت دیگری بیان شده است که اگر كسي دروغ بگويد، يا عملاً دروغ بگويد و یا يك مرتبه ای از مرتبه هاي دروغ را داشته باشد؛ از نماز شب محروم مي ماند. و وقتي كه محروم ماند، از رزقش محروم مي ماند.

 

منبع:قال ابوعبدالله عليه السلام: صلاة الليل تحسن الوجه و تحسن الخلق و تطيب الريح و تدر الرزق و تقضی الدين وتذهب بالهم و تجلوالبصر عليکم بصلاة الليل فانها سنه نبيکم و مطردة الداء عن اجسادکم. الدعوات ، قطب الدين راوندی /۷۷