با سلام به همه.
واقعأ زبونم قاصره از گفتن معجزه نماز اول وقت و قرآن. فقط حیفم میاد حیفه این ۱۵سال که ارزش نمازو نمیدونستم و با کاهلی دم دمای غروب یا وقتی آفتاب میزد نمازمو میخوندم.حیفه نماز صبحام که قضا میشد. نمیدونم چی بگم چطور بگم. من اواسط تیرماه با این سایت آشنا شدم ۱مشکلی داشتم که براش از استاد راهنمایی گرفتم بدون اینکه ارزش نماز اول وقتو بدونم بخاطر مشکلم و ذکرها که باید بعد نماز اول وقت خونده میشد تمام سعیمو میکردم تا نمازامو اول وقت بخونم نمیگم همشو اول وقت میخوندم بعضی وقتا میشد که از وقتش بگذره رفته رفته من فهمیدم ذکرها یه بهونه ای هست واسه خوندن نماز اول وقت.واقعآ چقدر آدما نسبت به نماز بی اهمیتن من همیشه سر حاجتایی که داشتم دنبال نماز حاجت و نذر و نیاز بودم غافل از اینکه نماز اول وقت نمیذاره حتی غیر ممکن ترین حاجتها ممکن بشه مگر اینکه صلاح آدم یه چیز دیگه باشه.
من حاجتمو با نماز اول وقت گرفتم اون به کنار یه آرزویی داشتم که حتی احتمال به شدنش برام به یه درصدم نمیرسید انقد ناامید بودم که به فراموشی سپرده بودمش.با نماز اول وقت این آرزومم برآورده شد.
خدایا دوست دارم.استاد دوست دارم.خدایا شکرت
انشالله همه به آرزوهاشون برسن