باسلام و احترام خدمت استاد محترم عالیقدر

واقعاٌ کلمه بسیار پرمعنی و زیبایی مدیریت محترم سایت در ابتدای پیغام ها گذاشته است که برای آنکس که ایمان دارد ناممکن وجود ندارد.
وقتی به خداوند بزرگ و کتاب آسمانی اش ایمان بیاوریم و بدانیم هرچیز در دنیا بی حکمت ذات حق نیست تسلیم میشویم و میدانیم که وجود استاد محترم با ذکرهای حکیمانه و عالمانه شان از قرآن تنها و تنها لطف خداوند است که شامل حال ما شده است.
فرزندم به عفونت حاد گوش مبتلا شده بود و به گفته پزشگان باید عمل میشد تا عفونت خارج شود و راه دیگری هم نداشت چون چند دوره درمان دارویی جواب نداده بود. اما به خواست حق و راهنمایی های استاد و نماز اول وقت عفونت از گوش خارج شد و در حال حاضر هم پرده گوش در حال ترمیم است.
البته این یکی از معجزات قرآن در زندگیمان بود. به همین دلیل قرآن را در خانه بهترین جایی که دوست داریم از وسایل لوکس تزیینی استفاده کنیم قرار داده ایم .
انشاا… خداوند این باب رحمت و نعمت را محفوظ دارد و در دنیا و آخرت سربلندشان نماید