سلام

یادمه بچه که بودم هر وقت که با مادر بیرون می رفتیم، تا وقت اذان می شد خودشون رو ملزم می دونستند که نماز رو اول وقت به جای بیارن… الان هم همینطوره؛ می گفتند که من وقتی که نمازم رو اول وقت می خونم، حس می کنم کارهام بهتر پیش می ره؛ وقتی که با این سایت آشنا شدم یاد حرف مادر افتادم، دقیقا همینطوره؛ البته به اعتقاد هر آدمی هم بستگی داره…
تا جائیکه امکان داشته باشه سعی می کنم اول وقت به جای بیارم… ولی از هنگامیکه استاد بر نماز اول وقت تأکید کردند و از طرف دیگه از حضرت آیت الله سیدعلی قاضی نیز مشابه همین کلام رو در کتاب “عطش” خوندم، خودم رو ملزم کردم که برای خدا همیشه برنامه ریزی کنم و همه کارهامو حول محور او و نماز اول وقتم بگذارم… نمیگم که موفق شدم اما سعی بر این دارم و تاحدود زیادی توفیق داشتم…
استاد! دعا بفرمائید که عامل باشیم و خادم …
تشکر از سایت مفید و مؤثر حضرتعالی