مرحوم آیت الله میرزا عبدالکریم حق شناس ( رحمه الله علیه)

شخصی به بنده گفت : آقا من هرچه می خواهم که فلان کار را نکنم یا آدم خوبی باشم ، نمیتوانم!

بنده در جواب گفتم : آن حجاب های قبلی هنوز مرتفع نشده است . باید ریشه ی گناه را بکنی !

حضرت فرمود: اگر گناهی کردی و ریشه اش را در نیاوردی، آن گناه به تو جرات می دهد که به گناه کردن ادامه دهی، میل به معصیت پیدا می کند، طبیعت ثانویه برای او درست می شود، اصلا غیرتش تغییر می کند.