سوالات متداول

هر سوالی که ایجاد بد گمانی کند و یا اعتماد به نفس کاذب به وجود بیاورد ما پاسخگو نیستیم

 

آیا در زمان انجام مراحل بطلان سحر ذکر یا ختم قبل را ادامه بدهم؟
خیر.ختم یا ذکرهای خود را به جز (ختم قران) قطع کنید.

دستور چله و اذن ادامه ذکر،و یا قبولی چله
وقتی که دستور چله میگیرید تا پایان چله سؤال نکنید که قبول شده یا نه چون ممکنه علیرغم همه کوتاهیهایی که انجام دادید روز آخر؛ کار خوبی انجام دهید که خدا همه خطا واشتباهات را یکجا ببخشد و هروقت که احساس میکنید کوتاهی انجام گرفته ۱۴ مرتبه استغفار بگویید و چله را ادامه دهید.اینطوری هم موفق تر برای اتمام یک چله هستید وهم خود را عادت دادید به اینکه مرتبا استغفار بگویید وخدا استغفار دائم بنده اش را دوست دارد و میفرماید اگربنده ام استغفار نمی گفت کسی نمی فهمید که من غفارم..

علت قطع ذکر بدستور قرآن؛ یکی از دلائل زیر شاید باشد:
بی توجهی به وقت نماز است که ممکن است حداقل یکی از نمازها ۵ دقیقه از اذان رد شده باشد و یا در ایام گفتن ذکر عصبی شده باشید و یا از روی خشم ؛ دستورداده باشید یا تصمیمی گرفته باشید ویا تنبیه انجام داده باشید و یا یک دروغ ویا یک غیبت کرده باشید و یا یک فحش از دهان شما خارج شده باشد وکافی است یکی از این کارها را انجام داده باشید که ذکر ؛خودش را از ذاکر پس میگیرد وبشما اجازه ادامه ذکر نمیدهد که احتمالآ با یک دوره چهارده هزار صلوات واستغفارتا هفت دوره؛ ممکن است راه برای ادامه ذکر باز شود وممکن است هرگز موفق به گفتن این ذکر نشوید

لطفا زمان دقیق نماز اول وقت را بفرمایید؟
با شنیدن اولین الله اکبر از صدا و سیما یا مسجد محله شهر خود نماز اول وقت خود را شروع کنید

آیا نماز ها در ۵ وقت خوانده شود؟
خیر.در ۳ وقت.نمازعصر بلافاصله بعد از نماز ظهر،و نماز عشا بلافاصله بعد از نماز مغرب

حکمت صلوات و استغفار هایی که استاد برای چله و یا در میان چله میدهند
یکدونه صلوات واستغفاربرای آمرزش کافیه تازه اونم در روایت از امام صادق علیه السلام است که میفرماید اول خدا میبخشه بعد کلمه آمرزشو بزبونت میاره ببین چقدر مهربونه که اصلا گروکشی نمیکنه؛ ولی حکمت ۱۴۰۰۰ یا ۹۰۰۰ یا ۵۰۰۰ یا ۲۸۰۰ یا ۱۴۰۰تا؛ برای برداشته شدن موانع اجابت دعااست وبرای تکمیل ظرفیت اجابت دعادرروح وروان شما و برای سرعت بخشیدن به اجابت دعا وبرای کنترل بی تابی و بی صبری شما که حاجتمندهستید وبرای دفع شیطنت شیطان و اذناب شیطان وبرای فهم اینکه آنچه باعث این توقفه ؛ آیاسحر وجادوست؟ آیا بسته بودن یا پیچیدگیست؟
وهمچنین برای جبران فرصتهای از دست رفته در کار و زندگی وبرای افزایش باورهای الهی شما؛ که همه کارها در دست خداست میباشد.

تهیه عقیقه به روش صحیح
اگروآنچه که مهم است این است که سفارش امام صادق علیه السلام را در باره فرزنداجرا شود که فرمودند برای فرزندتان تا قبل از هفت روز گوسفندی را عقیقه کنید واین گوسفندتا آخر عمر، انجام عقیقه اش بر گردن پدر است.آبگوشتی که با این عقیقه درست میکنید اورا از بیماریهای عروقی مصونیت می بخشد واستخوانهایی که از این عقیقه بدون شکسته شدن دفن میکنید ،بچه را از بیماریهای مفصلی مصونیت می بخشید. وبعداز ازدواج برعهده خودش است که چنین کند واگر پدر زنده است انجام دهد که طولانی شدن عمر را برای انجام دهنده بدنبال دارد ان شاءالله. اگر کسی شخصآپولی دارد که برای خودش عقیقه کند آنرا انجام دهد در تغییر وضعیت ایشان بسیار مؤثر است. عمرش ۶ ماهه است وبرای پسر نر وبرای دختر ماده در نظر میگیرند ودعایی دارد که قبل از ذبح ؛ باید نام بچه وپدرش برده شود.

استخاره در مورد ازدواج مراحل خاصی دارد:
۱) انجام مراسم رسمی خواستگاری و بدون کوچکترین تحمیل از طرف دختر یا پسر، بتوافق برسند
۲) بعد از این توافق ،دختر وپسر بطور رسمی بگفتگو بنشینند وکاملآ بتوافق برسند
۳) بعد از این توافقها ، قرآن را بعنوان بهترین آینده نگر وبهترین مشاور وعقل کل، مخاطب قرارمیدهیم واز او میخواهیم که نظر خود را بدهدکه با توجه به همه این توافقها وآمادگیها برای شروع زندگی ، بما بگوید که ما بخت خوبی برای یکدیگرخواهیم بود یا خیر و هرچه فرمود اطاعت میکنیم و این مطلب مربوط به سوژه ازدواج است- یعنی د ختر یا پسر- نه اصل ازدواج!چون اصل ازدواج استخاره نمی خواد؛
اما سوژه ازدواج که دختر یا پسر در زندگی خوب عمل میکنند یانه ؟با وفا میمانند یا نه؟ حتمآ استخاره میخواد.
به این استدلال دقت بفرمایید: بدلیل احترام خاص وغیر قابل وصفی که شما کاربران برای قرآن وآینده نگریش قائل هستید اگر قرآن قبل از خواستگاری بگوید خوب است و شما اگر با بعضی عیبها وموانع کمبودها روبرو شوید میگویید چون قرآن تأییدکرده اشکال نداره چشمهارو ببندید وجلو برین وکار را تمام کنید در حالیکه گاهی یکی ازاون موانع میتواند آینده زندگی را بمخاطره اندازد

آیا امکان دارد که با راهنمایی از قرآن و یا تعابیر به نتیجه نرسیم؟
امکان ندارد کسی با راهنمایی قرآنی یا استخاره یامشاوره یا تعیین وقت قرآنی یا با تعبیر یک خواب ،کاری را شروع کند و طبق جواب بدست آمده نتیجه نگیرد مگر اینکه :
۱) نماز اول وقت نداشته باشد
۲)قرائت روزی ۵۰ آیه قرآن را ندارد
۳) یک دروغ گفته باشد
۴) یک تهمت زده باشد
۵)به یک بزرگتر ویا به پدر و یا مادر -زنده باشند یا مرده-بی احترامی شده باشد
۶) به خانم یا آقای خونه بی ادبی یا توهین یابا ایشان بدرفتاری شده باشد ویا خدای ناکرده دست روی ایشان درازکرده وکتک خورده باشند
۷) از یک امانت بخوبی پاسداری نشده باشدودر آن خیانت صورت گرفته باشد
۸) گناه کبیره ای انجام شده باشد
۹) نزول پرداخت کرده یا نزول گرفته شده باشد
۱۰) درادای حقی کوتاهی شده باشد.

چرا چله ها بی تأثیر در اجابت دعاست؟
گفتیم تا ۴۰ روز نگفتیم از ۴۰ روز ببعد یعنی به کیفیت ذکر گفتنتان بستگی داردممکن است تا چند روز بعد از شروع ذکر نتیجه بگیرید وشاید دقیقآ روز چهلم نتیجه بگیرید وشاید تا هفت چله هم جواب نگیرید .با دقت در نماز اول وقت وکم و زیاد نشدن تعداد ذکردر بعد ازهر نماز ، اجابت خواسته خود را جلو بیندازید.در طول چله ذکر از هر گونه عصبانیت پرهیز کنید که مبطل ذکر است چون در عصبانیت ممکن است واقعیتی برملا شود که آبروی کسی برود واین غیبت است وگناه کبیره و روبرو می شوید با عدم استجابت دعا ویا ممکن است درعصبانیت دروغ وتهمتی زده شود که باز هم گناه کبیره است و برابر است با عدم استجابت دعا

چرا دعای ما مستجاب نمی شود.
آنگاه که او را صدا می زنی، ندای تو را، و در هرزمانی آهسته با او سخن بگویی نجوایت را می شنود.
هرگاه اراده کنی به واسطه ی دعا ، درهای نعمت او را به گشوده شدن و رگبار های رحمت او را به بارش می خوانی،کندی اجابت او تو را مایوس نکند.
زیرا هدیه به اندازه نیست توست.
گاهی اجابت به تاخیر می افتد تا اجر سائل فزون تر و عطای آرزومند ، فراوان تر شود.
بسا چیزی را میخواهی به تو داده نمی شود و در عوض چیزی بهتر از آن در دنیا و یا آخرت به تو خواهد داد ، یا از تو دریغ می کند که خیری بهتر از آن به تو بخشد.
گاهی چیزی را می طلبی که اگر به تو داده شودنابودی ایمانت در آن است.
درخواست های تو در چیزی باشد که زیبایی آن دوام دارد و بار نکبت آن از تو دور است.

خداوند برای تمام مخلوقات خود زوج قرار داده
خداوند برای تمام موجوداتی که آفریده ؛ زوج قرار داده که بدون اون ؛ هیچ کمال و پیشرفت و توسعه ای اتفاق نخواهد افتاد و حتی برای الکترون هم زوجی بنام پروتون قرار داده چه برسد برای گیاهان و درختان و حیوانات . پس برای من و تو هم فراموش نکرده ولی برای هرچه آفریده ؛ قدر و اندازه و هدایت و اجابت دعا و زمان خاص برای اجابت دعا قرار داده. خدا با عجله بنده اش؛ عجله نمیکند و در وقت خودش ؛ اتفاق هستی بخش و شادی آفرین را اجازه وقوع میدهد. از مخالفت دیگران هم نهراس که بادبادک با باد مخالف اوج میگیرد.نمازهاتو اول وقت بخوان و ذکرهای مربوطه رو هم بگو اگر ذکر گرفتی و همه چیز رو بخدا بسپار.

آیا از نظر قرآنی ما چیزی به اسم کابوس که پزشکان می گویند بر اثر فشار عصبی برای فرد پیش می اید داریم؟

کابوس مفهومی ندارد و همان خواب است. ولی خواب پر مطلب و پر از پیام که بیشترین تعبیر را دارد.


مراسم دویاسین ( با اجازه ی استاد اجرا شود)
۱.برای پیداشدن گمشده یابرگشت مال مسروقه با شناسایی سارق ومحل اختفای مسروقه وگمشده انشاءالله:
دو رکعت نماز دویاسین بخوانیدبطوریکه در هر دو رکعت بجای سوره توحید،سوره یاسین- یس- خوانده شود ودر قنوت بگویید خدایا برمحمد وآل محمد درود بفرست وبحق محمد وآل محمد گمشده مرا- مال مسروقه مرا – صحیح وسالم بمن برگردان.
وبعد ازسلام نماز۱۴۰مرتبه بگویید:انه علی رجعه لقادرورب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم – آیه ۸ سوره الطارق – و این مراسم را از این شب جمعه قبل از خواب تا شب جمعه بعدی- بمدت ۸ شب- اجرا کنید انشاءالله مقصودخود را در عالم رؤیاخواهید دیدوسریعآ از هر طریق ممکن اقدام کنیدوبعد از شناسایی حتی الامکان آبروداری کنید.

سحر و جادو چیست ؟
سحر از اختیارات انسان نیست.
سحروجادو ازنظر ابن سینا، وسحر بقول ابن سینای حکیم ،نتیجه امواج اجرام آسمانی وکانیهای زمین است که مرتبآدرسطح زمین اتفاق می افتدوهرکس در جوار آن قرار گیرد برای ۹ روز میدان دید وفکر وگمان وعمل وبرنامه ریزی اش محدود میشود وایجاد آن کار کسی نیست که عوام به آن معتقدند وبدنبال مقصر می گردند. تابحال این سؤال را درباره مه در گردنه گدوک در جاده فیروز کوه پرسیده اید که این مه را چه کسی سر راه ما ایجاد کرده ؟ حتمآجوابتان منفی است، میدانید چرا ؟چون آنرا طبیعی میدانید.
وبطلان آن فقط بدست کسی شدنی است که بر میدان عمل این امواج سماوی وارضی مطلع باشدو آن کسی نیست جز امیر المؤمنین علی علیه السلام.روحی وارواح العالمین له الفداء.
مرار سحر کردن روش نداره ودست انسان نیست ویک پدیده سماوی وارضی است وسودجویان متقلب آنرا انحصاری معرفی کرده لودانسان پاک میشود.
درآیه ۱۵۳و۱۸۵سوره شعراء در قرآن، میفرماید : انک انت من المسحرین=تو براستی از سحر شدگانی ودر آیه ۸۱ سوره یونس علیه السلام میفر ماید:ان الله سیبطله=براستی خداوند بزودی سحررا باطل میکند وپیامبراعظم صلی الله علیه و آله وسلم میفرمایند السحر حق =سحر حقیقت است وامام علی علیه السلام دستورالعمل بطلان آنرا داده اند.وبدانید که علی علیه الصلوة والسلام گروهی از مردم که به گرد ایشان حلقه زده بودندرا خطاب قرار دادند و فرمودند: از آسمان وراهها واسرار آن از من بپرسید قبل از اینکه من از بین شما بروم وآن مرد نادان برمیخیزد ومیپرسد : موهای سر من چند تاست ؟

مراسم باروری و بارداری نورانی (اجرا با اذن استاد):
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿الشورى: ٢٨﴾
و اوست که باران را پس از اینکه [مردم از آمدنش] نومید شدند، نازل می کند و رحمتش را می گستراند، و او سرپرست و یار [واقعی] و ستوده است
:۱ ) کمربند حضرت مریم سلام الله علیها:
آیات یک تا هشت سوره مبارکه مریم سلام الله علیها
را روی پارچه ای نواری وسفید رنگ ،با گلاب وزعفران بنویسید وتا شش ماه بکمرخود ببندید ( فقط در حمام و در حالت جنابت کمربند ر از خود دور کنید)- هروقت کمربند را به هر دلیلی شستید دوباره بنویسید
۲) دراین شش ماه تمام نمازها اول وقت باشد تا زودتر جواب بگیرید
۳ ) این ذکرها را ۱۰ مرتبه بعد از هر نماز واجب اول وقت بگویید:
الف) رَ‌بِّ لا تَذَر‌نى فَر‌دًا وَأَنتَ خَيرُ‌ الو‌ٰرِ‌ثينَ . الانبیاء:۸۹
ب) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ورب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم﴿الأنبياء: ٩٠﴾
ج ) وَالَّتى أَحصَنَت فَر‌جَها فَنَفَخنا فيها مِن ر‌وحِنا .الانبیاء : ۹۱
د ) رَ‌بِّ هَب لى مِن لَدُنكَ ذُرِّ‌يَّةً طَيِّبَة آل عمران : ۳۸
۴) با گرفتن جواب مثبت در ازمایش یک گوسفند قربانی کنید وبعداز ورود جنین به پنج ماه هم گوسفند دیگری قربانی شود
۵) اگر روز اول محرم در این شش ماه مراقبت قرار گرفت حتمآ به نیت بار داری ، آنروز را روزه بگیرید.
۶) از حالا تا پایان بارداری با وضو باشید وروزی یکمرتبه در نمازصبحتون بجای قل هوالله احد ….در رکعت اول ؛ سوره نور بخوانیدوبا شنیدن خبر بارداری از آزمایشگاه ؛ یک گوسفند قربانی کنید وبین مستمندان در بسته های یک کیلویی بدست خودتون توزیع کنیدواز روی تنبلی در توزیع یا از روی دلسوزی؛ به هیچ خیریه ای ندهید.

بیاد نامحرم نباشید که…
فکر را وقتی به نامحرم مشغول می کنید چون کاری نفسانی انجام میدهید فقط خود را گرفتار میکنید وآن نا محرم را درگیر خود نمیکنید پس نمی توانید متوقع باشید وقتی بیاد نامحرمی هستید بیادتان باشد
در ایه کریمه- فاذکرونی اذکرکم- یادم کنید تا یادتان کنم یک اشاره رحمانی هست که وقتی با آیه- الابذکرالله تطمئن القلوب- یاد الله آرامش بدلها میدهد همراه میشود وبااین روایت:اگر بنده ام در تمام طول شبانه روز بیادم باشد من بین او وسهو ؛فاصله میشوم تکمیل میگردد این نتیجه بدست میاد که فقط در امورواجب ومستحب الهام ویادآوری رحمانی وجود دارد.واز ایه – وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّـهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ- و مانند کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشی کرد؛ اینان همان فاسقانند.وروایت :من کثرت فی المعاصی دعت الیها-هرکس در معصیت زیاد فکر کند بسوی آن کشیده میشود:این نتیجه بدست میاید که فکر را وقتی به نامحرم مشغول می کنید چون کاری نفسانی انجام میدهید فقط خود را گرفتار میکنید وآن نا محرم را درگیر خود نمیکنید پس نمی توانید متوقع باشید وقتی بیاد نامحرمی هستید بیادتان باشد

به عیوب دیگران نپردازید
درآنچه که من برایش تنبیه پیش بینی کردم دخالت نکنید
ایشان اگر دروغ گفته بنفع شماست وشما هیچ وظیفه ای در مقابل دروغ وتهمت وغیبت کردن دیگران ندارید زیرا خلاف فرمان شما عمل نکرده بلکه خلاف فرمان خدا عمل کرده واگر اجازه دهید خدا وظیفه اش را در قبال این تبهکاران انجام میدهدوآنگاه شما شاهدید که هیچگاه قادر نخواهید بود کاری که خدا با این بدکاران انجام میدهدشما حتی بتوانید ذره ای را برای تنبیه آنها انجام دهید،صبورباشید وتسلیم خدا که خداوند میفرماید در تخلفات وگناهانی که من برایش کیفر وعذاب تعیین کردم دخالت نکنید که بنفع گنهکار خواهد بود زیرا تنبیه لازم نخواهد شد. وتنها درسی که شما می گیرید این باشد که دروغ نگویید وتهمت نزنید و غیبت نکنید.تجسس در کار وزندگی دیگران و آبروی دیگران را بردن وشایعه پخش کردن از جمله گناهانی است که خداوند برایش کیفر ویژه در نظر گرفته است.

تعویذ بطلان سحر:

این تعویذ ، از علی علیه السلام است که باید آنرا روی کاغذی سفید بنویسید و تا ۹ روز آنرا همراه داشته باشید و بعد از ۹ روز تماس بگیرید که آیا سحر باطل شده یا خیر؟

این تعویذ را خود یا یکی از افراد درجه یک خانواده بنویسد و کپی آن هیچ ارزش و اعتبار واثری ندارد اگر بدلایلی نمیتواند خودش انجام دهد

(در صورتی که فرد در بستر بیماری بوده و توان انجام این کار رو نداشته و به این مسیر قرآنی ایمان داشته باشد)
شما با چسباندن باطل سحر پشت عکسش و همراه خود داشتن آن،بقیه مراسم را شما انجام دهید..:

«بِسمِ الله وَ بِالله، بِسمِ الله وَ ما شاءَالله،

بِسم الله لاحَولَ ولاقُوّه الا بالله،

قالَ موسی ما جِئتُم بِه السِّحرُ اِنَّ اللهَ سَیُبطِلُهُ اِنَّ اللهَ لا یُصلِحُ عَملَ المُفسِدینَ،

فَوَقَعَ الحَقُّ و بَطَلَ ما كانُوا یَعمَلونَ فَغُلِبوا هُنالِكَ وَانقَلَبُوا صاغِرینَ»

و بعد ازاینکه باطل سحر را همراه خود کردید ،

این آیا ت(چهارآیه ازسوره اعراف ) را تا ۹ روز ، بعد از هر نماز واجب اول وقت ، یکبار بخوانید:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾

وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾

وآیه ۸۱ سوره یونس علیه السلام :

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّـهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾